תיאוריה, הרמוניה ועיבודים - בית הספר למוסיקה אונו

תאוריה 1 : קורס המבהיר לסטודנט מונחי יסוד בתורת המוסיקה. כולל את כל מושגי

היסוד ההכרחיים בתיאוריה: סולמות, מודוסים, מרווחים משולשים ומרובעים, חיבורי דרגות בסיסיים: ראשונה רביעית חמישית, דרגות רביעית וחמישית. כל זאת בהרצאה תיאורטית וליד המקלדת.

תאוריה 2: המשך חיזוק מושגי היסוד וחיבורי דרגות הרמוניות: ראשונה סקסט רביעית סקסט, חמישית סקסט כמו גם ראשונה קוורט סקסט, שביעית סקסט, שניה סקסט, שישית ושלישית. הרמוניה מסורתית כולל הרמון סופרנים ובסיס נתונים.

 תאוריה 3: הבנה ובנייה של היפוכים הרמוניים חמישית 7, שביעית 7 ושניה 7. הסבר בסיסי והתחלת תרגול מודולוציות מסוגים שונים. יינתנו דוגמאות של המהלכים ההרמוניים וההיפוכים וכן יוגשו עבודות בכתב.

תאוריה 4: פיתוח מודולציות הרמוניות, מודולציות קרבה ראשונה, קרבה שניה, מודולציות רחוקות, נקודות עוגב, פיגורציות מלודיות. הקורס ילווה בדוגמאות כתובות וניתוחן, תוך הגשת עבודות כתובות בנושא.

פיתוח שמיעה 1: מטרת הקורס היא פיתוח שמיעה ומיומנות האוזן המוסיקלית של המוסיקאי היוצר. בקורס בסיסי זה יתורגלו זיהוי מרווחים ותבניות מלודיות וריתמיות בסיסיות.

פיתוח שמיעה 2: המשך פיתוח מיומנות שמיעה מוסיקלית תוך הדגשה של זיהוי משקלים, פעמות וכן נקודות עוגב. כמו כן, יתורגלו מרכז טונלי תוך כדי שירה וזיהוי מרווחים. תרגול טקסטים מוסיקליים בקריאה ראשונה מהדף.

MIDI: מטרת הקורס לאפשר לסטודנטים שימוש במחשב ככלי יצירה ועיבוד. השימוש במחשב יובהר תוך הבנת המושגים הבסיסיים במוסיקה ומחשב כמו: מידי פרוטוקול, ערוצי המידי, מה זה סיקוונסר וכיצד מפעילים עמדת מחשב ביתית כאולפן הקלטות לכל דבר. עבודה מעשית תוך עיבוד והקלטת מחשב תהיה פרוייקט הסיום של הקורס.

סאונד – טכנאות קול: קורס בסיסי בטכנאות אולפן אשר יעניק ידע והבנה של מרכיבי האולפן: קונסולה טייפים, אפקטים ומיקרופונים. כמו כן, תוסבר טכניקת ההקלטה, כך שכל מוסיקאי יוכל להקליט את שירו ללא הזדקקות לטכנאי מקצועי. מנקודת ראות של מוסיקאי מקצועי חשוב שהשפה המדוברת באולפן בעת ההפקות תהיה שפה מקצועית ומובנת לטכנאי.

מבוא לאלתור: קורס שיכשיר מוסיקאים לנגן מתוך שמיעה יצירתית ולא מטקסט תווים כתוב. ינותחו מהלכים הרמוניים ויבנו תבניות אופייניות לאלתור בסגנונות שונים. יושם דגש על אופי האלתור ויושמעו דוגמאות רבות של אלתורים שהוקלטו על יד טובי המוסיקאים בכל הזמנים.

ג'ינגלים לתעשייה: הרעיון המרכזי בלימוד ג'ינגלים הוא לאפשר הבנה של עולם הפרסום וחיבורו לעולם המוסיקה, כך שמוסיקאים יוכלו להיענות לדרישות התעשייה והפרסומות. ינותחו ג'ינגלים קיימים מבחינה מלודית. יערך מפגש עם פרסומאים אשר יסבירו את תוכן הסיסמא הפרסומית. יושם דגש על מיקוד המלודיה והעברת המסר בזמן קצר מאוד.

דיני קניין רוחני: קורס זה יניח יסודות הבנת חוקים, הנחיות משפטיות באשר לזכויות יוצרים, חתימה על חוזים עסקיים בתחום המוסיקה והפקות בהם שותפים מוסיקאים ואומנים. נושא התמלוגים המגיעים עבור יצירה יובהר בכל ההיבטים של הנהנים מכך: מבצעים, מלחינים ומעבדים.

הדרכת חבורות זמר: בחבורות זמר, בשונה ממקהלות, דרך העבודה שונה ודורשת מיומנות מסוג שונה. כיצד לעבוד עם חובבים? כיצד לבחון אותם למקהלה? מה הפסיכולוגיה במהלך החזרה וההופעה? איך מעבדים לגוף שאינו קורא תווים? וכיצד בוחרים רפרטואר? אלו הן רק חלק מהשאלות שתשובות להן יינתנו בקורס מקיף ומעשי מאוד בהוויה המקצועית הישראלית.

הלחנה: בקורס זה יוכשרו הסטודנטים לכתיבה קלאסית תוך הבנה וניתוח של צורות מוסיקליות מתוך המיקרוקוסמוס של ברטוק. הבחינה של הקטעים תתעכב על משפטים מוסיקליים, מודוסים, קנונים קוראלים ועד לנושא עם ווריציות. כתיבת מוסיקה מקורית היא מטלה מרכזית בסיום הקורס.

הפקה מוסיקלית: הפקה מוסיקלית היא סיכום של כל הידע הטכנולוגי והמוסיקלי הנרכש במהלך השנים. המפיק המוסיקלי הוא זה שיכתיב את סגנון וצורת העיבוד. הוא ינתב את השיווק והפרסום של המוצר לתקשורת. אך עוד לפני כן, הוא יבחר ממגוון טקסטים ומלודיות את הראוי והנכון לזמר או הזמרת שביקשו את הידע שלו בהפקה מקצועית. סיום הקורס ילווה בפרוייקט של הפקת שיר באולפן.

הרכב נגינה: בהרכב ינגנו וישירו קבוצות מוסיקאים בהנחיה מקצועית. הקטעים יבחרו מתוך רצון להביא לידיעה סגנונות שירה ונגינה שונים תוך שימת דגש על תהליך העיבוד וחזרה מקצועית.

הרמוניה – מוסיקה קלה (1): הקורס נועד לאפשר הבנה של הרמוניה המיועדת לשירים ומוסיקה קלה. מושגי יסוד כמו אקורדים פונקציונליים וכן על טונליות בכלל כיסוד המוסיקה האירופאית המערבית. קדנצות הרמוניות בסיסיות וכן יכולת הרמון של מנגינה חד טונאלית. הבנת בסיס המינור והבלוז.

הרמוניה – מוסיקה קלה (2): המשך פיתוח מיומנות הרמונית תוך שימת דגש על משולשים שניונים בסולם מז'ורי, סולמות מינוריים טבעיים, מלודי והרמוני, ארגון כלל האקורדים במעגל הקווינטות והקוורטות. כל זה תוך תרגול זיהוי ושמיעה של מהלכים הרמונים בסיסיים. הרמון קדנצות של אקורדים מרובעים והתחלה של צלילי מתח. אקורדים 7 והקשר ביניהם בתוך הקדנצה.

הרמוניה – מוסיקה קלה (3): קשר בין אלטרציות בתוך האקורדים ושינויים בתוך המודוסים המתייחסים לאקורדים הללו. מה משמעות המילה מודליות והשוני שלה מן הטונליות. יישום של הרמוניה זו במוסיקה מזרחית ומוסיקה אפריקאית. תפיסה חדשה של הבלוז (במוסיקה של קולטריין)

הרמוניה – מוסיקה קלה (4): אקורדים המורכבים מקוורטות, אקורדים פנטטונים, השפעת התפיסה הזו של הבלוז על מוסיקת רוק חדשה, מושגים כמו: קלסטרים פוליקורדים. מושגי יסוד על מוסיקה אטונאלית, השיטה הדודקפונית של שנברג ושימוש השיטה בג'אז ורוק.

חינוך מוסיקלי 1 2: הרעיון בקורס חינוך מוסיקלי וגיבוש שיטות הוראה הוא לאפשר לסטודנטים הבוגרים יכולת עיסוק בהוראה בקונסרבטוריונים. הקורס מלמד את המוסיקאים כיצד לבנות מערכי שיעורים, טכניקות להעברת חומר בכיתה מעורבת בדרך מתודית, גישות ושיטות הוראה מקובלות בעולם. כמו כן, ילמדו הסטודנטים בנייה והגשה של תוכניות לימודים ובניית מגמות למוסיקה בחטיבות הביניים ותיכונים. במישור הכללי תהיה עמידה על הקשר בין פסיכולוגיה, חינוך ומוסיקה ויגובשו דרכים לשילוב מקסימלי בידע המוסיקלי ובין גישות ושיטוח הוראה כלליות.

הלחנת שירים: קורס המיועד לכותבי שירים ומלחינים בסגנונות הפופ והרוק. במסגרת הקורס יסקרו זרמים שונים במוסיקה הקלה, הפופ והרוק והמוסיקה העממית. יושם דגש על הקשר בין מנגינה לטקסט, השפעת הסגנונות העולמים על המוסיקה הישראלית. סקירה רחבה של המלחינים הבולטים בתחום המוסיקה הקלה בארץ. ניתוח צורת העיבוד העתידית והשפעתו על הלחן הסופי של השיר. הקורס ילווה בהקלטות והפקות אולפן תוך שותפות מלאה של המלחינים הצעירים באולפן בית הספר.מורה: עודד גדיר , רכז: דויד ברוזה.

מקהלה: קורס בו ישירו כלל תלמידי הפקולטה רפרטואר ישראלי ועממי. תוך השירה המשותפת יתורגל הסולפג' ויבנה רפרטואר מקהלה שכל מוסיקאלי ישא באמתחתו עם סיום לימודיו.

ניצוח מקהלה: מטרת הקורס להכשיר מוסיקאים להיות מנצחי מקהלות. יילמדו טכניקות ניצוח ויכולת ניהול חזרות. בחירת רפרטואר למקהלה ועריכת אודיציות מקצועית למועמדים חדשים. הופעת המקהלה וההכנה להופעה כולל חימום קולי יהיו טכניקות יסוד שיועברו במהלך הקורס.

ניצוח סימפוני: קורס שיניח יסודות טכניים לניצוח על תזמורת סימפונית. הדרך בה תנוהל החזרה, קביעת רפרטואר התזמורת, דרך לימוד היצירה, קביעת סגנון הנגינה על פי התקופה וכן דינמיקה בין אישית בתוך התזמורת. הניצוח יעשה בעזרת פסנתרים ומערכת וידאו שתצלם את התרגילים בניצוח.

ניתוח צורות מוסיקליות: ניתוח יצירות מורכבות סימפוניות תוך שימת דגש על הצורה הבסיסית, המבנה ההרמוני, תפקידי כלים שונים והתפתחות מוסיקלית של היצירה. מלחינים שיצירותיהם ינותחו: מוצארט, בטהובן, ברהמס ואחרים המהווים את הקבוצה האמנותית שעיצבה את המוסיקה האיכותית האמנותית.

פיתוח שמיעה ריתמית 1 2: סדנא שמטרתה לפתח חוש הקצב של המוסיקאים בסגנונות השונים. הבנת הסגנונות הלטיניים תוך הכרת הכלים המאפיינים: קונגוס, בונגוס, טימבלס, קלווס וגואווירו. בסדנא יושם דגש על תבניות אופייניות של הסגנון הדרום אמריקאי.

סוציולוגיה של המוסיקה: הקורס יעסוק בנושאים הקשורים לחברה ולהקשר בקונצרט כמדגיש פלח מוגדר בחברה. תוך הבנה של הסמלים במוסיקה ומעמד המוסיקאי בחברה. הקורס יעסוק בשיח הציבורי אודות המוסיקה ומתוך זה השיח הציבורי בתוך המוסיקה הישראלית.

עיבודים – מוסיקה קלה (1): קורס עיבוד במהותו נועד לאפשר יכולת לעבד מנגינות לכלים שונים. התחלת הקורס בסקירת הקבוצות האינסטרומנטליות הבסיסיות בתזמורת הסימפונית ובביג בנד. דגש על קבוצת הקצב, כיצד כותבים לכלי הקצב וכן ארגון בסיסי של מבנה העיבוד.

עיבודים – מוסיקה קלה (2): מעבר מקבוצת הקצב לכלי הנשיפה המאפיינים את תזמורת הג'אז תוך הבנת המנעדים שלהם. נקודות התורפה ניתוח עיבודים וכתיבה לקבוצת קצב 2 כלי נשיפה וכן קצב 3 כלי נשיפה. במהלך הקורס מוגשות עבודות ומנוגנים הביצועים שנכתבים.

עיבודים – מוסיקה קלה (3): המשך פיתוח כתיבה לכל סוגי כלי הנשיפה בתזמורת הג'אז עד כדי מצב של כתיבת קטע ועיבודו לתזמורת ג'אז מלאה הכוללת חצוצרות, סקסופונים, טרומבונים וקבוצת כלי הקצב.

עיבודים – מוסיקה קלה (4): כניסה לעומק הטכניקה של הכלים הסימפוניים אבוב, חליל, פגוט וכן כלי מיתר. הבנה וכתיבה בסיסית. בתום הקורס הסטודנטים מגישים פרוייקט כתוב ומעובד לכלי נשיפה מיתרים וקבוצת קצב על פי ההרכב.

פרוייקט גמר / רסיטל סיום: פרוייקט גמר יהיה פרוייקט מקיף שבו ינגנו, ישירו ויפיקו קונצרט באורך 60 דקות עם מוסיקה בסגנונות שונים וכן מוסיקה מקורית אישית. תבחן רמת הנגינה, העיבוד וההפקה של הקונצרט בפרמטרים של מופע מסחרי עצמאי.

קונטרפונקט: במסגרת קורס זה יוקנו עבודה בקונטרפונט דו קולי ותלת קולי. הסגנון המרכזי הוא סגנון פלסטרינה (המאה ה- 16) וההתייחסות לדיסוננס. הרעיון המרכזי הוא ביכולת הסופית של הסטודנטים לכתוב מנגינה למלודיה הראשית.

רסיטל ביניים: ברסיטל זה יביאו הסטודנטים לידי מיצוי יכולת נגינה/שירה עיבוד והפקה שרכשו במהלך השנים בסגנונות שונים, כאשר רמת הדרישה מהרסיטל היא בהתאם לשנות התמחותם על הכלי. זמן הרסיטל הוא 35 דקות.

כלי ראשי – הוראה אישית: כל סטודנט בפקולטה למוסיקה ייהנה משעה אישית מודרכת על הכלי הראשי או קול על פי ההגדרה הראשונית וההתמחות. סוף תהליך הלימוד הוא ברסיטל שיהווה סיכום ההדרכה האישית על פני 3 שנים.

כלי משני – הוראה קבוצתית: על כל סטודנט להגיע לרמת נגינה בסיסית בפסנתר שהוא הכלי הנחוץ לעבודה של כל מוסיקאי מקצועי. אורך השיעור הוא 60 דקות. במשך שנה אחת לומדים מוסיקה קלאסית, ובמשך שנה שניה – גי'אז.

תולדות האומנות 1 2 3 4: סקירת הביטוי האומנותי משחר התקבות ועד להישגי הרנסנס. בחינת האדריכלות, הציור והפיסול בתקופות ובתרבויות השונות ממצריים,יוון ורומא, לימה"ב במזרח- ביזנטיון, ובמערב- נצרות קדומה, אמנות אירית וקרולינגית, רומנסק וגוטיקה. פריצת הדרך של הציור, הפיסול והאדריכלות מהקדם רנסנס ועד אמצע הקווטרוצ'נטו.

תולדות הג'אז: סקירה היסטורית של התפתחות הג'אז בארה"ב מתחילת המאה ועד ימינו. הסגנונות השונים: בלוז, רגטיים, דיקסילנד וסווינג. כמו כן, תהיה סקירה על מלחינים ידועים שהטביעו חותמם כמו אלינגטון, גלן מילר, מילס דוייס, פרקר ואחרים. תעשה האזנה מודרכת וניתוח קטעים על פי סגנון ותקופה.

תולדות המוסיקה הקלאסית 1 2 3: קורס אשר תוכנו יחל בסקירה היסטורית. סגנונות בהתפתחות המוסיקה הקלאסית האיכותית. במקביל יושם דגש על מלחינים שתרמו למוסיקה הזו יצירות המנוגנות מאות שנים על ידי תזמורות והרכבים ללא שייכות לזמן. הקורס ילווה בהאזנה מודרכת והשמעה של יצירות. כמו כן, ינותחו פרטיטורות של סימפוניות וקונצ'רטים לכלים שונים ותזמורת תוך שימת דגש על צורה, מבנה הרמוני ומאפיינים סגנוניים.

תולדות הפופ: סקירה היסטורית על התפתחות הפופ תחל בהבנה על התפתחות התקליט. יצוינו מגמות בשלושים השנים הראשונות של המאה. מצעדי הפזמונים והשפעתם על מכירות ותעשיית הפופ. מעבר לסיקסטיז, חיפושיות, רוק והקשר בין סגנונות אלו והחברה בה הם התפתחו.

תזמור סימפוני: קורס שמטרתו לאפשר הבנת פרטיטורות של יצירות מופת קלאסיות תוך ניתוח התזמור הסימפוני שלהם ושימוש בכלים בצורה אומנותית ומקצועית. כמו כן, יושם דגש על תזמור מעשי כשמטרת הקורס היא להכיר את כלי הנשיפה מעץ וממתכת. וכן, כלי ההקשה והמיתרים. עיבוד לרביעיית מיתרים יהווה פרוייקט סיום.

תיווי גרפי: מטרת הקורס להגדיר את חוקי כתיבת התווים המקצועית. תהיה התמקדות על תיווי לכלים שונים. הפסקות תיווי קצב, קליגרפייה בסיסית, ינותחו עיבודים ודרך כתיבת התפקידים שהם בפרטיטורה ולנגנים שונים.

פיתוח שמיעה 3: המשך תרגול פ.שמיעה 2 תוספת הכתבות הרמוניות וריתמיות.

הגשת שיר: קורס בו מתנסים הסטודנטים בביצוע שירים פרי יצירתם ובמוסיקה קלה ממחזות זמר וסרטים. בקורס מושם דגש על עמידה על במה, שימוש נכון במיקרופון,לבוש מתאים וכן הדרך המוסיקלית וההבעה בה מגישים המבצעים את היצירה. הקורס מלווה בהדרכה קולית בסיסית קבוצתית ויסודות התנועה והריקוד. את הקורס מרצה עדינה פלדמן- בעלת תואר שני בתיאטרון מניו יורק, זמרת, כוריאוגרפית ובימאית במקצועה. הקורס מקיים שני סמסטרים בשנה, במהלכו מעלים הסטודנטים שתי הופעות כל סיום סמסטר ומציגים את הקטעים עליהם עבדו.

מידי מתקדם: העמקת הידע ושיפור הטכניקות שנרכשו בקורס MIDI בסיסי תוך הענקת כלים לשימוש הסטודנטים ליצירה בעזרת תוכנות מתקדמות.

מוסיקה מן המזרח: הכרות תוך כדי האזנה וניתוח של מוסיקה ערבית. הבנה של הסולמות והמקומות המיוחדים בהם נכתבו הקטעים. סקירת סגנונות המוסיקה באזורנו.

מוסיקה ישראלית: סקירה והאזנה תוך ניתוח היוצרים במוסיקה הישראלית, שימת דגש על צורות של מלחינים מובילים שעיצבו את הזמר העברי.

סדנת מוסיקה ישראלית: מפגש יוצרים בתחום הזמר העברי, במפגש זה יוצרים מעבדים, מופיעים ומגיבים ליצירה אישית וקבוצתית.

האזנה למוסיקה קלאסית: האזנה ליצירות מופת מימי הביניים עד התקופה הקלאסית, תוך הענקת כלים בסיסיים להאזין למוסיקה אומנותית.

מוסיקה של המאה ה-21: קורס המנתח יצירות של מלחינים עכשוויים תוך זיהוי טכניקות חדשות של יצירה.

קונטרפונקט מתקדם: המשך הוראת טכניקות כתיבה של סוגים שונים של קונטרפונקט.

קומפוזיציה מתקדם: הרחבה של טכניקות הלחנה בסגנונות שונים של מה שנלמד בקורס קוצפוזיציה.

קומפוזיציה: בקורס זה יוכשרו הסטודנטים לכתיבה קלאסית תוך הבנה וניתוח של צורות מוסיקליות מתוך המיקרוקוסמוס של ברטוק. הבחינה של הקטעים תתעכב על משפטים מוסיקליים, מודוסים, קנונים קוראלים ועד לנושא עם ווריציות. כתיבת מוסיקה מקורית היא מטלה מרכזית בסיום הקורס.

אלתור מתקדם: בניית מהלכים לאלתור תוך התנסות בסגנונות שונים. הרחבת הנושאים וההאזנה שנלמדו בקורס מבוא לאלתור.

כתיבה יוצרת: קורס שנתי של כתיבה יוצרת – התייחסות לטקסט דרך ההבעה החריזה והמיקוד על יצירה אישית ואינטימית. במהלך הקורס כותבים הסטודנטים טקסטים אישיים כתרגילים מובנים. סיכום הכתיבה והקראת הטקסטים נעשית בערב יוצרים אחת לסמסטר בבית הספר. מורה: עלמה זהר

פיתוח עסקי ויזמות למוסיקאים: הרחבת הידע והבנת מושגי עולם הניהול, השיווק והיזמות. לימוד והקניית כלים מקצועיים לתכנון וניהול עסקי על מנת להגיע לתוצאות בעולם תחרותי. תהליך זה מקנה לסטודנטים כלים, ידע והתנסות בעולם העסקי ובעולם היזמות בהתאמה לתעשיית המוסיקה העכשווית.
הקורס מקנה למוסיקאי ידע מעשי, חשיפה לעולם האמיתי ויכולות להתמודד עם האתגרים של תעשיית המוסיקה העכשווית. מרצים: דויד פרידמן וד"ר אילן לוי

אלתור בגישה יהודית / דניאל זמיר*: הקורס מקנה יסודות באלתור – אלתור לפי קוים מלודיים קבועים, אלתור לפי סולם, אלתור לפי מבנה הרמוני, אלתור חופשי, ומשלב את העקרונות באלתור עם עקרונות יסוד יהודיים – האלתור כתפילה, המקום של ה"אני" באלתור ומולו הרעיון החסידי של "ביטול" כדי להגיע לרמות גבוהות באלתור, שילוב של רעיונות מעולם הקבלה ועוד.
הסטודנט מקבל מצד אחד את הכלים הבסיסיים של אלתור באופן כללי ולומד לשלב אותם עם רעיונות יהודיים שהופכים להיות יישומיים באלתור.

קורסי בחירה – לימודי ערב

תולדות המוסיקה הערבית ותקופות מלחינים

מוסיקה ערבית- קצב וניתוח צורות

הסולם והמקאם בתרבות המוסיקלית הערבית 1+2

עיבוד ותזמור ערבי, מונופוניה, הכרה ושימוש של כלים אותנטיים

מוסיקה ערבית – קומפוזיציה

קומפוזיציה יהודית: הקורס מקנה יסודות בהלחנה אינסטרומנטלית כשהדגש הוא על הלחנת מבנים מוסיקליים בסגנון "ניגונים". במהלך הקורס הסטודנטים לומדים מצד אחד כלים חשובים בהלחנה ומצד שני חוקרים ניגונים קיימים, על היסודות המוסיקאליים והרוחניים שלהם כדי לממש את השילוב של השניים ולגבש סגנון הלחנה יעודי יהודי.

מוסיקה אנדלוסית: המסורת היהודית אנדלוסית היא עולם עצום של יצירות הטומן בחובו סגנון יחודי – מבחינה קצבית ומלודית. הקורס יקנה לסטודנט מצד את מאגר המידע העצום, לימוד של יצירות, תוך שימת דגש על ההיבטים המיוחדים בסגנון, הניואנסים כמו כללי המתאר היסודיים ועל ידי כך יקנה לתלמיד את היכולת להתמודד עם כל סיטואציה מוסיקאלית עם הסגנון המאוד פופולארי בארץ ובעולם. חוץ מלימוד היצירות, הקורס יעביר לתלמיד את הגישה המוסיקאלית היחודית ובכך יאפשר לסטודנט לבצע גם יצירות חדשות שלא נלמדו בקורס, בסגנון היחודי ובגישה המתאימה.

עולם הפיוט: עולם הפיוט היהודי הוא אוצר ענק של אלפי יצירות ספרותיות מולחנות. הקורס יעניק היכרות מעמיקה עם העולם, בראש ובראשונה הכרת המקאמים השונים (סבאא, ראסט, סיקה ועוד) שכן הפיוטים מולחנים במקאמים שונים, וישנם גם פיוטים שאותו פיוט מולחן בכמה לחנים ומקאמאת שונים. כמו כן הקורס יקנה היכרות עם העולם הספרותי העשיר של הפיוט שכן במסגרת כללי הדקדוק הספרותיים של הפיוט, המילים עצמן מהוות מכשיר מוסיקאלי מבחינת המשקל וההטעמה.

הרכבי מוסיקה יהודית: ההתנסות המעשית המוסיקאלית חשובה מעין כמוה שכן מוסיקה היא, בסופו של דבר, מקצוע מעשי ביותר. הנגינה בהרכבים היא עקרון בסיסי חשוב מאין כמותו בהכשרה המוסיקאלית. במסגרת זו הסטודנטים ינגנו בהרכבים יעודיים יחודיים לתחום – הרכב אנדלוסי, הרכב ערבי, הרכב חסידי, הרכב ווקאלי, ועוד. כך הסטודנטים יוכלו לקבל את ההכשרה המקצועית ביחד עם התכנים המוסיקאליים היהודיים.

פסיפס מוסיקאלי יהודי / שלמה גרוניך: התנ"ך, המשנה, ספרי חסידות וקבלה ועוד מלאים בטקסטים מרהיבים ויחודיים מאין כמוהם. די לציין את ספר תהילים כמקור להשראה נצחית למיליוני בני אדם משך הדורות. במסגרת הקורס התלמידים יעברו סדנה מעשית של הלחנת טקסטים מהמקורות – התמודדות עם המשקלים היחודיים, השפה היחודית, והתאמתם לעולמם הרוחני והמוסיקלי של הסטודנטים של היום. בכך, יזכו הסטודנטים להביא את הטקסטים מהמקורות אל קדמת הבמה העכשוית של ימינו.

הלחנת שירים ברוח היהדות: הקורס יקנה כלים חשובים בהלחנת שירים (סולמות, קוים מלודיים, כלים הרמונים, עקרונות מבניים ועוד) באופן של התנסות וסדנה מעשית תוך קבלת פידבקים ממנחה הקורס ומהתלמידים.

 

כיתות אומן ייחודיות:

  • סדנת הזמר העברי – סדנת ביצוע עם רפי קדישזון
  • סדנת מאסטר קלאס לזמרים – עם רחל הוכמן
  • סדנת אומן לנגני גיטרה בס – עם בנצי גפני
  • סדנת אומן למתופפים – עם תומר צדקיהו
  • סדנת הלחנה – עם שלמה גרוניך
  • כיתת ניצוח – סמינר ניצוח מתקדם בניהולו של פרופסור נועם שריף. בהשתתפות התזמורת סימפונט רעננה.
צרו איתנו קשר

לכל שאלה אנחנו כאן. רק אל תשכחו לציין כתובת מייל וטלפון כדי שנוכל לחזור אליכם. תודה!

Start typing and press Enter to search